PROGRAM 3 - “WINGS” KRILA

Dvodnevni rafting na cijelom plovnom putu Tare 60 km od Šljivanskog do Šćepan polja sa obilaskom Ljutice, lijeve pritoke Tare koja je po dva osnova u Ginisovoj knjizi rekorda, najjače Evropsko vrelo sa 1000 litara u sekundi i najkraće Evropske rijeke dužine svega 170 metara, manastira Sv.Arhangela Mihaila iz 13 vijeka, organizacijom kupanja u Zelenim virovima(Rajski vrtovi). Mušovih vrela, Bijelih vrela, Bobovskih vrela, Suvog izvora, izvora Markovića mlini, desne pritoke Šipčanica, Kanjona Drage I Sušice, Vodopada Sige Bajlovića, Nozdruć I Sige Jovičića, U aranžman je uključeno: takse za plovidbu, obavezno osiguranje, ulaznica u NP Durmitor, usluge plovidbe, vodiča, prevoza kombijem ličnog prtljaga do mjesta noćenja, prevoza kombijem od cilja (Šćepan polje) nazad do Velikog mosta na Tari,. ishrane kroz 5 obroka sa po jednim pićem uz obrok i prenoćište u kampu Radovan luka (na 24 km) ili kampu Encijan (na 50 km). Izbor kampa zavisi od želje gostiju, visine vodostaja i početka otpočinjanja programa. Završni ručak organizujemo u restoranu u Plužinama ili na Malom Štuocu pored Žabljaka (restoran Momčilov grad).

Minimalan broj lica u grupi je 6.

Cijena je 180 evra po osobi za paket aranžman ali je moguće pojedine usluge isključiti, pa se cijena prilagođava. Broj lica utiče na cijenu, o čemu je moguć dogovor. Plaćanje je avansno. Prijave se vrše do dva dana prije otpočinjanja programa.

Poželjan start programa u 09,30 ako je prenoćište u kampu Encijan u Brštanovici (50 km) i u 12,00 ako je prenoćište u kampu Radovan luka (24 km)- prvi dan.

Završetak programa u 17,00 ako je prenoćište u kampu Encijan i u 20,00 ako je prenoćište u kampu Radovan luka – drugi dan.