PROGRAM 5 – “FLOVER” CVET

Jednodnevni rafting na dužini od 24 km od Šljivanskog do Radovan luke sa safari vožnjom od Radovan luke do Žabljaka. Obilazak Ljutice, lijeve pritoke Tare koja je po dva osnova u Ginisovoj knjizi rekorda, najjače Evropsko vrelo sa 1000 litara u sekundi i najkraće Evropske rijeke dužine svega 170 metara, manastira Sv.Arhangela Mihaila iz 13 vijeka, organizacijom kupanja u Zelenim virovima(Rajski vrtovi). Mušovih vrela, Bijelih vrela, Bobovskih vrela, Kanjona Drage, U aranžman je uključeno: takse za plovidbu, komunalna taksa, obavezno osiguranje, ulaznica u NP Durmitor, usluge plovidbe, vodiča, prevoza kombijem od Radovan luke do Velikog mosta na Tari ili Žabljaka, ručak na plovidbi u obliku lanč paketa, jednog pića na plovidbi i jednog pića u kampu Radovan luka (kraj plovidbe).

Minimalan broj lica u grupi je 6.

Cijena je 100 evra po osobi za paket aranžman ali je moguće pojedine usluge isključiti, pa se cijena prilagođava. Broj lica utiče na cijenu, o čemu je moguć dogovor. Plaćanje je avansno. Prijave se vrše do dva dana prije otpočinjanja programa.

Poželjan start programa u 11,00.

Završetak programa u 19,00.