RAFTING

Doživite prirodne lepote Tare

Rafting

1.JEDAN DAN: SPLAVIŠTE-ŽUGIĆA LUKA (Lever Tara), 10 km

Jednodnevni rafting u srcu Nacionalnog parka “Durmitor”. Vožnja čamcima 10 km od Splavišta, sa obilaskom Ljutice, Velikog mosta na Tari, manastira Sv.Arhangela Mihaila, organizacijom kupanja u Zelenim virovima. Posle raftinga organizovan je ručak u kampu

Broj lica nije ograničen.

Cijena je 50 evra po osobi. Plaćanje je avansno. Prijave se vrše do 22,00 časa za sledeći dan.

Poželjan start programa u 09,30 prije podne ili 14,30 popodne.

Završetak programa u 14,30 prepodnevnog i u 19,00 popodnevnog programa.

2.JEDAN DAN: SPLAVIŠTE-RADOVAN LUKA,  24 km

Jednodnevni rafting na dužini od 24 km od Šljivanskog do Radovan luke sa safari vožnjom od Radovan luke do Žabljaka. Obilazak Ljutice, Velikog mosta na Tari, manastira Sv.Arhangela Mihaila iz 13 vijeka, organizacijom kupanja u Zelenim virovima(Rajski vrtovi). Mušovih vrela, Bijelih vrela, Bobovskih vrela, Kanjona Drage, do Velikog mosta na Tari ili Žabljaka. Ručak je organizovan na plovidbi u obliku lanč paketa.

Minimalan broj lica u grupi je 6.

Cijena je 100 evra po osobi za paket aranžman. Plaćanje je avansno. Prijave se vrše do 22,00 za naredni dan.

Poželjan start programa u 09,30.

3.DVA DANA: SPLAVIŠTE-ŠĆEPAN POLJE, 60 km

Dvodnevni rafting na cijelom plovnom putu Tare 60 km od Splavišta do Šćepan polja. U toku programa organizujemo noćenje u kanjonu u namjenskim kampovima kao i kompletnu ishranu od starta do završetka programa. Povratak do starta organizujemo vozilima preko planine Durmitor.

Minimalan broj lica u grupi je 6.

Cijena je 180 evra po osobi za paket aranžman. Plaćanje je avansno. Prijave se vrše najmanje dva dana prije otpočinjanja programa

Poželjan start programa u 09,30.

Završetak programa je planiran do 17,00 drugi dan.

4.TRI DANA: SPLAVIŠTE-ŠĆEPAN POLJE, 60 km

Trodnevni rafting na cijelom plovnom putu Tare 60 km od Splavišta do Šćepan polja. U toku programa organizujemo kompletnu ishranu i dva noćenja u kanjonu u namjenskim kampovima. Povratak do starta organizujemo vozilima preko planine Durmitor.

Minimalan broj lica u grupi je 6.

Cijena je 210 evra po osobi za paket aranžman.Plaćanje je avansno. Prijave se vrše do dva dana prije otpočinjanja programa.

Poželjan start programa u 12,00, prvi dan.

Završetak programa u 17,00, treći dan.

5.JEDAN DAN: RADOVAN LUKA- ŠĆEPAN POLJE, 36 km

Jednodnevni rafting od Radovan luke do Šćepan polja. Program obuhvata prevoz do Radovan luke motornim vozilika, plovidba do Šćepan polja i povratak vozilima do Žabljaka. U programu je organizovan ručak u restoranu u Šćepan polju.

Minimalan broj lica u grupi je 6, Cijena je 100 evra po osobi, Plaćanje je avansno, Prijave najmanje dva dana prije početka programa

Poželjan start programa u 09,00

Završetak programa u 20,00