ZIP LAJN preko kanjona Tare

Doživite prirodne lepote Tare

Zip lajn

Zip lajn je prelet preko kanjona rijeke Tare na žičanoj sajli u visećem ili sjedećem položaju. To je adrenalinska aktivnost i atrakcija. U ponudi imamo sledeće vrste:

1. Crveni Zip Lajn „Red Rock“, dužina sajle za let je 340 metara,visina leta iznad rijeke je 150 m i trajanje leta je do 1 minuta. Brzina leta je do 50 km/h Položaj letača je viseći sa osiguranjem oko nogu i pojasa sa mogućnošću okretanja 360 stepeni u toku leta. Moguće je nositi sredstvo za snimanje.

Cijena preleta za jednu osobu je 10 evra. Za organizovane grupe moguć je dogovor cijene

2. Žuti „Montenegro“ zip lajn, dužina sajle je 824 m, visina leta iznad rijeke je 152 m i trajanje leta do 2 minuta. Brzina leta je oko 60 km/h Poloćaj letača je sjedeći bez mogućnosti okretanja. Osiguranje je duplo, i to osiguranje u sjedištu i sjedišta za sajlu. Moguće je nositi sredstvo za snimanje. Moguće je vezivati po dva sjedišta za prelet u paru.

Cijena preleta za jednu osobu je 20 evra. Za organizovane grupe moguć je dogovor cijene

3. Zeleni „Ostojić Company“ zip lajn, dužina sajle je 1050 m, visina leta iznad rijeke je 165 m i trajanje leta do 3 minuta. Brzina leta je oko 80 km/h Položaj letača je viseći sa osiguranjem oko nogu i pojasa. Moguće je nositi sredstvo za snimanje.

Cijena preleta za jednu osobu je 25 evra. Za organizovane grupe moguć je dogovor cijene

Djeci mlađoj od 14 godina dozvoljen prelet u paru sa roditeljem na Žutom „Montenegro“ zip lajnu